Skip to Content

Kynologický klub Hnúšťa

./InfoImg/Kynologia.jpg Kynologický klub Hnúšťa

Náš Kynologický klub vznikol v roku 1970, ktorý založili Ján Vojtek a Ladislav Ebergényi. Klub sa zaoberal služobným výcvikom psov. Blízko spolupracovali s hnúšťanskou políciou. V tých časoch sa usporadúvalo päť ročníkov branných preborov mládeže a prvý ročník Majtrovstiev Slovenska mládeže pod vedením Jána Vojteka a Ladislava Ebergényiho. V minulosti bolo zaregistrovaných viac než 40 členov Kynologického klubu. V dnešnej dobe je v Kynologickom klube zapísaných viac ako 15 členov zaoberajúcich sa športovou kynológiou. Najväčšie úspechy vo výcviku mala Eva Svinčiaková, ktorá sa umiestnila na popredných miestach v rámci Slovenskej republiky. Ďalej Peter Svinčiak, ktorý sa zúčastnil na Majstrovstvách sveta v Slovinsku v preteku stopovacích psov. Miroslav Svitek sa stal majstrom Slovenska v brannom viacboji kynológov. Každoročné usporadúvajú skúšky z výkonu a naďalej chcú v tomto trende pokračovať.X